logo

od 1993 roku

Usługi w zakresie:

Wentylacja Klimatyzacja Chłodnictwo Ogrzewanie

Klimatyzacja
Montaż | Serwis | Sprzedaż

klimatyzator kasetonowy Klimatyzacja jest najbardziej udoskonaloną formą wentylacji mechanicznej, jest w stanie utrzymać na wymaganym poziomie temperaturę, wilgotność, czystość i wymianę powietrza w pomieszczeniu w ciągu całego roku.

Potocznie i marketingowo nazywamy tak zwane klimatyzatory typu Split, są to urządzenia które zapewniają tylko niektóre wymagania stawiane klimatyzacji.

Firma specjalizuje się w wykonywaniu i montażu wysokiej klasy systemów klimatyzacyjnych. klimatyzatorów typu Split, systemów multi, urządzeń klimatyzacyjnych central wentylacyjno klimatyzacyjnych.

Oferujemy znane na rynku i cenione urządzenia firm, tj. Samsung, Fuji Electric, LG, Daikin, Fijitsu, a tak że montujemy urządzenia innych firm preferowanych przez użytkowników.

Obsługa i konserwacja klimatyzatora powinna być znana każdemu użytkownikowi. Konstrukcja najczęściej używanych urządzeń jest podobna, mimo to okresowe przeglądy należy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom, którzy potrafią wcześniej odkryć nieprawidłowości pracy urządzenia. Sprawdzeniu podlegają:

  • stan połączeń elektrycznych,
  • ciśnienie czynnika chłodniczego i ewentualne uzupełnienie,
  • odkażanie i czyszczenie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych,
  • sprawdzenie odpływu skroplin,
  • sprawdzenie poprawności działania urządzenia w wszystkich możliwych trybach pracy.