logo

od 1993 roku

Usługi w zakresie:

Wentylacja Klimatyzacja Chłodnictwo Ogrzewanie

Wentylacja

Produkcja | montaż | pomiary odbiorcze |

Zajmujemy się montażem systemów wentylacyjnych i klimatyzacji od 20 lat, w naszej ofercie znajdą Państwo zarówno proste instalacje jak zarówno bardziej zaawansowane rozwiązania systemów wentylacji i klimatyzacji. Realizujemy instalacje wraz z kompleksowym zaopatrzeniem w komponenty.

centrala wentylacyjna

Wentylacja jest to wymiana powietrza w pomieszczeniach, polegająca na usuwaniu powietrza zanieczyszczonego i/lub gorącego i doprowadzanie powietrza świeżego i/lub chłodnego.

W zależności od czynników wpływających na ruch powietrza wentylację dzielimy na dwie podstawowe grupy. Pierwsza grupa to wentylacja naturalna polega na wymianie powietrza w pomieszczeniu następującej na skutek oddziaływania na budynek czynników atmosferycznych - różnicy temperatury, działaniu wiatru. Druga grupa to wentylacja mechaniczna, wymiana powietrza w pomieszczeniu następuje na skutek pracy wentylatora lub ejektora. Wentylacja mechaniczna dzieli się na wentylację mechaniczną wywiewną i nawiewną.

Oprócz tych dwóch grup od niedawna wyróżniamy jeszcze wentylację hybrydową, jest to połączenie wentylacji grawitacyjnej z wentylacją mechaniczną. Wentylacja grawitacyjne nie zawsze zapewnia optymalną wymianę powietrza zależne jet to od zmieniających się warunków, raz ciąg jest prawidłowy a niekiedy powstaje tak zwana "cowka" - wsteczny ciąg. Dlatego w okresie tych wstecznych ciągów uruchomiana jest wentylacja mechaniczna. Zadaniem wentylacji hybrydowej jest zapewnienie właściwej wymiany powietrza niezależnej od panujących warunków.

Instalujemy najnowszą aparaturę, wykonujemy przewody wentylacyjne, montujemy cały osprzęt przystosowując to do istniejących warunków technicznych. Właściwy dobór urządzeń, jakości wykonania i montażu, odpowiedniej obsługi i konserwacji jest kluczowy w efektywności wentylacji. Najwięcej energii zużywane jest do ogrzania lub chłodzenia powietrza dlatego konieczne jest montowanie urządzeń do recyrkulacji i odzysku ciepła.

Właściwa eksploatacja instalacji wentylacyjnej polega na:

  • użytkowanie urządzeń zgodnie z DTR,
  • sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia filtrów i przewodów wentylacyjnych,
  • sprawdzenie stanu elementów nawiewnych i wywiewnych,
  • kontrola stanu wentylatora, przepustnic,
  • prowadzenie rejestru przeglądów i napraw.